Ландшафтна архітектура

садово-паркова та ландшафтна архітектура Черкащини

Статті розміщені на сайті

Словарь ландшафтных терминов

Словник ландшафтних термінів, російська версія

→ Докладніше...

Символізм мошногірського парку графа М.С. Воронцова

Дослідження об'єктів ландшафтної архітектури на сьогоднішньому етапі вимагає деякого переосмислення і нового погляду на проблеми, які так чи інакше турбують фахівців, та зацікавлених людей. Наукова та історіографічна спадщина, яку отримала Україна в галузі ландшафтного проектування та історії ландшафтного мистецтва не є однозначною.

→ Докладніше...

Садово-паркове мистецтво Черкащини

Садово-паркові ансамблі кінця XVIII - початку XIX ст. відіграють значну роль у формуванні архітектури Черкащини та історії краю і привертають увагу дослідників протягом усього ХХ століття. За цей час науковцями створено й проведено багато спеціальних робіт історико-графічного та архітектурознавчих напрямків у галузі вивчення процесу формування ландшафтної архітектури Черкащини. Декілька палацово-паркових ансамблів, що збереглися, отримали статус пам'яток історії та архітектури, заповідних територій, мають статус охоронних зон. Але значна частина ландшафтних утворень у містечках і селах не були об'єктом дослідження, виведені зі статусу пам'яток і на цей час стали втраченими або частково втраченими. Через брак інформації про архітектурну та історичну цінність більшість із них змінило свої функціональні особливості, первісний вигляд чи взагалі зруйновані або територія їх забудована. В області за різним джерелами налічується близько 350 парків, садово-паркових ансамблів кінця XVIII - початку XIX ст. стан, яких вимагає негайної реконструкції та дій по збереженню та відновлені.

→ Докладніше...

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ'ЄКТІВ ЧЕРКАЩИНИ

PDF-версія

Гонца Ф. А., старший викладач Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Анотація. У статті розглядаються особливості композиційно-просторової організації садово-паркових об'єктів Черкащини. Ключові слова: Ландшафтна архітектура, знакова система, символізм.

Аннотация. Гонца Ф. А. Особенности композиционно-пространственной организации садово-парковых объектов Черкащины. В статье рассматриваются особенности композиционно-пространственной организации садово-парковых объектов Черкащины.

Ключевые слова: Ландшафтная архитектура, знаковая система, символизм.

Annotation. Gontsa F. A. Features compositionally-spatial organization of garden and park facilities Cherkasy region. The article deals especially compositionally-spatial organization of garden and park facilities Cherkasy region.

Key words: landscape architecture, system marks, symbolism.

→ Докладніше...

Палацово-паркові ансамблі ХІХ ст. Великої Буримки та Тального

Черкащина славна своїми парками, як великими так і малими. Але значна дослідницька увага спрямована на величні та поважні палацово-паркові ансамблі, розкручені туристичні бренди, зокрема Уманська “Софіївка”, Корсунь-Шевченківський парк, Кам'янський. Туризм, корисна і поважна справа, але багато об'єктів залишились у тіні цих великих творів ландшафтного мистецтва. Вони також потребують уваги, дослідження і збереження.

Починаючи цикл статей про маловідомі парки Черкащини, хотілось би зробити не просто історичний чи краєзнавчий опис, а структурувати інформацію яка уже існує, яку зміг на цей момент зібрати, зробити аналіз та показати їх велич та значущість для культури області та України взагалі.

→ Докладніше...

ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА М. ЛИСЯНКА.

У цій статті буде окреслено певне коло пам'яток садово-паркового мистецтва м. Лисянки, які б могли стати об'єктами подальших досліджень.

→ Докладніше...

Млини в композиції парку

Черкащина багата на значну кількість об'єктів садово-паркового мистецтва, які є окрасою не тільки краю, а всієї України та Європи у цілому. Але своєрідність композиції парків області, ще досить мало досліджена. У чому полягає своєрідність композиційної структури для пам'яток садово-паркового мистецтва Черкащини?

У першу чергу, своєрідність полягає у синтезі різних шкіл ландшафтного мистецтва, який відбувся протягом XVIII-XIX ст. на території Черкащини. Процес утворенні нових пейзажних парків відбувався досить інтенсивно і до створення їх залучались фахівці з різних країн. От же слід припустити таке, що залучені фахівці мали обмежений час на дослідження місцевих традицій, та вони втілювали ідеї які близькі замовникам та власні. Оскільки замовниками виступали польські та російські аристократи, а згодом українські підприємці, тому можна припустити, що існує якась загальна модель сприйняття світу, тенденції та принципи можливо прослідкувати у паркових композиціях, носіями яких були представники цих груп. Слід зауважити на те, що значна частина території Черкащини у 1793 році перейшла під владу Російської Імперії, але частина земель залишились у користуванні польських землевласників. От же протягом усього ХІХ ст., майже до 1918 року, зберігається вплив різних шкіл ландшафтного мистецтва на формування паркових образів. Разом з тим з середини ХІХ ст. набирає силу українська буржуазія, що створює свої власні садово-паркові об'єкти, які ґрунтуються в першу чергу на місцевих традиціях садівництва, тому що нові замовники ландшафтного мистецтва вихідці з українського селянства, яке володіло глибокими тисячолітніми традиціями.

→ Докладніше...


Парк дня

skotareve

Моя весна была зловещим ураганом,
Пронзенным кое-где сверкающим лучом;
В саду разрушенном не быть плодам румяным –
В нем льет осенний дождь и не смолкает гром.

Шарль Бодлер. Цветы зла

~~DISCUSSION:off~~


thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail


Цікаве одним рядком

  follow me on Twitter

  Контакти

  Автор проекту:
  Гонца Федір Анатолійович
  - архітектор, науковець.
  Більше інформації доступно тут


  Для швидкого internet-зв'язку використайте Skype

  Skype Me™!

  телефон

  +380 50 538 24 89 (MTC)

  +380 93 654 22 24 (Life)

  Gtalk fedir.gontsa

  e-mail

  http://supergarden.org.ua/